mang xa hoi mang xa hoi mang xa hoi mang xa hoi mang xa hoi
Mô tả

1. BIỆT THỰ TỨ LẬP

Số lượng: 104 căn

Diện tích đất: 122-192m2

Diện tích sàn: 85,5 m2

Diện tích xây dựng: 284m2

Mẫu biệt thự tứ lập của Sun Gand City Feria

 

Mặt bằng tầng 1 mẫu biệt thự tứ lập

 

Mặt bằng tầng 2 mẫu biệt thự tứ lập

 

Mặt bằng tầng 3 mẫu biệt thự tứ lập

  

Mặt bằng tầng tum mẫu biệt thự tứ lập

 

2. BIỆT THỰ SONG LẬP

Số lượng: 266 căn

Diện tích đất: 170-322m2

Diện tích sàn: 97-118m2

Diện tích xây dựng: 315-349m2

Mẫu biệt thự Song lập tại Sun Grand City Feria

 

Mặt bằng tầng 1 mẫu biệt thự song lập 

 

Mặt bằng tầng 2 mẫu biệt thự song lập

 

Mặt bằng tầng 3 mẫu biệt thự song lập

  

Mặt bằng tầng tum mẫu biệt thự song lập

 

3. BIỆT THỰ ĐƠN LẬP

Số lượng: 109 căn

Diện tích đất: 250-600m2

Diện tích sàn: 143-206m2

Diện tích xây dựng: 410-652m2

Mẫu biệt thự Đơn lập tại Sun Grand City Feria

Mặt bằng tầng 1 mẫu biệt thự đơn lập 

 

Mặt bằng tầng 2 mẫu biệt thự đơn lập

 

Mặt bằng tầng 3 mẫu biệt thự đơn lập

 

Mặt bằng tầng tum mẫu biệt thự đơn lập