Được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 8 ha với mật độ xây dựng 25%, Lemeridien Resorts Da Nang & Spa gồm 63 căn biệt thự gồm 6 loại biệt thự từ 237 – 700 m2. Các villa có 3 hướng nhìn: hướng biển, hướng sân golf và hướng Đà Nẵng/Hội An.
mang xa hoi mang xa hoi mang xa hoi mang xa hoi mang xa hoi
Mô tả

1.     Villa 700

  -  Diện tích đất: 700 m2

  -  Diện tích vườn: 373,3 m2

  -  Số lượng: 2 căn

  -  Số phòng ngủ: 4

 

2.      VILLA 500

  -  Diện tích đất: 500 m2

  -  Diện tích vườn: 226,6 m2

  -  Số lượng: 4 căn

  -  Số phòng ngủ: 4

 

3.      VILLA 335

  -  Diện tích đất: 335 m2

  -  Diện tích vườn: 145,5 m2

  -  Số lượng: 18 căn

  -  Số phòng ngủ: 3

 

4.      VILLA 320 & 300

 -  Diện tích đất: 320 m2

 -  Diện tích vườn: 125,9 m2

 -  Số lượng: 4 căn

 -  Số phòng ngủ: 3

                                             

  -  Diện tích đất: 300 m2

  -  Diện tích vườn: 125,7 m2

  -  Số lượng: 12 căn

  -  Số phòng ngủ: 3

 

 

 

 

5.      VILLA 237

  -  Diện tích đất: 237 m2

  -  Diện tích vườn: 90,8 m2

  -  Số lượng: 11 căn

  -  Số phòng ngủ: 3

 

6.      VILLA 220

  -  Diện tích đất: 220 m2

  -  Diện tích vườn: 87,1 m2

  -  Số lượng: 12 căn

  -  Số phòng ngủ: 2